Zeker op reis

Aangekomen in Mount Everest basecamp, Nepal, na een prachtige trekkingGerust op reis

Calamiteitenfonds

Logo Calamiteitenfonds ReizenSherpa Reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen alle op deze website aangeboden reizen. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Als wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren, dan krijg je noodzakelijke meerkosten vergoed. Onder een calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormalegebeurtenis. Kijk voor meer informatie over het Calamiteitenfonds op www.calamiteitenfonds.nl.

Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators

Logo Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators.

Sherpa Reizen is aangesloten bij het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO). Alle op deze website aangeboden reizen vallen binnen het garantiefonds. De GGTO staat ervoor garant dat je het reeds betaalde deel van je reissom terugkrijgt als de touroperator in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn voorafgaand aan je vertrek, maar ook tijdens je verblijf op locatie. Bovendien garandeert Stichting GGTO tijdens je verblijf je terugreis als de touroperator als gevolg van financieel onvermogen, hier niet voor kan zorg dragen. Wij brengen wel een deelnemersbijdrage van € 15,- per boeking in rekening. Met deze bijdragen, die worden afgedragen aan de GGTO, wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Kijk voor meer informatie over de GGTO op www.stichting-ggto.nl.

Vereniging Van Kleinschalige Reisorganisaties

Sherpa Reizen is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Kijk voor meer informatie op www.vvkr.nl