Privacy & cookies

IMG_5403Privacy & cookies

Op deze pagina lees je het beleid van Sherpa Reizen B.V. op het gebied van privacy en cookies. Je leest onder andere hoe wij omgaan met jouw persoons- of bedrijfsgegevens. Dat doen wij altijd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om welke gegevens gaat het precies?

Wanneer je gebruik maakt van deze website, sta je ons toe dat wij de volgende gegevens mogen verzamelen en verwerken: standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken over de paginaweergaves en verkeer van en naar de website. Dit geldt ook voor gegevens die je achterlaat op onze website, zoals je IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere adresuitingen, voor zover je die hebt opgegeven.

Van adverteerders verzamelen wij het IP-adres, e-mailadres en per wanneer je als adverteerder actief bent op onze website. Daarnaast verzamelen wij, voor zover opgegeven, naam- adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en advertentiegegevens. Bij betaling door de adverteerder geldt dit ook voor de rekeningnummers. Let op: Deze financiële gegevens worden slechts voor eigen gebruik en voor direct betrokken derden, zoals bijvoorbeeld het incassobureau en/of advocatuur gebruikt.

Van gecontroleerde verkopers verzamelen en bewaren wij de naam-, adres- en woonplaatsgegevens. Ook het land (indien van toepassing) en – uitsluitend om de juistheid van gegevens te controleren – een kopie van een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs en een kopie van een recent bank- of giroafschrift.

Als je deelneemt aan een forum op onze website hebben wij het recht om je IP-adres en de gegevens die je op het forum hebben geplaatst te verzamelen en te verwerken. Van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag mogen wij je naam-, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag verzamelen en/of verwerken. Stuur je een bericht aan onze helpdesk? Dan verzamelen en verwerken wij je IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens van je pc en de vraag of opmerking.

Naar aanleiding van andere meldingen kunnen wij informatie, inclusief persoonsgegevens, verwerken over bepaalde geschillen tussen adverteerders en gebruikers/bezoekers, onder andere door deze gegevens op te slaan in onze database. Deze gegevens leggen wij niet vast op basis van eigen onderzoek, maar die zijn afkomstig van gebruikers van onze website een melding maken en daarin informatie verstrekken. Wij kunnen op basis van zo’n melding informatie verwerken, persoonsgegevens inbegrepen, over (veronderstelde) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Alle verkregen gegevens worden door ons enkel voor eigen gebruik aangewend en beperkt voor derden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het leveren van onze diensten, zoals het beschikbaar stellen van een online platform voor het boeken van reizen op www.sherpareizen.nl en andere ondersteunende promotionele activiteiten.
 • het bevorderen van veilige handel via onze website. Wij detecteren zo ook tips of meldingen over onrechtmatige handel via onze website en kunnen hier actie op ondernemen.
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers.
 • het vastleggen/constateren van meldingen over geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.
 • het aan bepaalde derden verstrekken van (persoons)gegevens, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, als wij daaraan gehouden zijn op grond van wet- en regelgeving of als wij daartoe aanleiding zien op grond van dit privacybeleid. Dit kan ook gelden in civielrechtelijke kwesties ten behoeve van de waarheidsvinding bij een geschil waarbij wij – direct of indirect – betrokken zijn of kunnen gaan worden.
 • het afdwingen van de naleving van onze voorwaarden en/of beleidsregels.
 • het innen van vergoedingen.
 • Als er sprake is van eenmalige machtiging(en) worden het gebruikte bankrekeningnummer en de adresgegevens door ons bewaard om ertoe bij te dragen dat u deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en verder uit het oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding. Met hetzelfde doel worden, als er anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcardnummers of bankrekeningnummers bewaard, maar wel het soort creditcard en de gebruikte bank.
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website.
 • informatie aan gebruikers over diensten en updates.
 • Als je daarvoor toestemming hebt gegeven: het verzenden van reclameuitingen, door partijen die wij zorgvuldig hebben geselcteerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van jouw gebruik van onze diensten of door jou opgegeven voorkeuren.
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Cookies en webbakens

Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van je computer worden geplaatst, zodra je cookies accepteert. Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na het sluiten van je webbrowser. Cookies kunnen je computer of bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Webbakens zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst.

Wij, of onze serviceproviders, kunnen gebruik maken van cookies of webbakens op sommige webpagina’s. We kunnen bijvoorbeeld sessie cookies gebruiken om het navigeren op de website makkelijker te maken en permanente cookies om je gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van onze website voor jou kan worden geoptimaliseerd.

Ook kunnen wij permanente cookies gebruiken om bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website te zetten. We kunnen ze ook gebruiken om informatie te verzamelen over onze klanten, om gerichter te kunnen communiceren, zoals het verstrekken van service-informatie over onze producten en diensten. Bij gerichte communicatie kun je ook denken aan onze gerichte marketing over onze producten en diensten en (als wij daar toestemming voor geven) gerichte marketing door onze zorgvuldig geselecteerde derden.

Wij kunnen permanente cookies ook gebruiken om het vertrouwen in, en de veiligheid van, onze website te bevorderen. Het gericht gebruik van cookies kan ons helpen bij het maken van analyses over het gebruik van onze website. Daarmee kunnen wij onze klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aanbieden. Ook stelt het ons in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van haar website te bevorderen.

Cookies accepteren?

Je bent natuurlijk vrij om cookies te weigeren, voor zover jouw internetbrowser je daartoe in staat stelt. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je browser en de Flash-instellingen. Het kan wel jouw gebruik van onze website in de weg staan. Sommige functies op onze website zijn alleen beschikbaar door het gebruik van cookies. Met de cookies kunnen wij je bijvoorbeeld ingelogd houden op onze website bij een volgende internetsessie.

cookies van Onze providers

Wij kunnen verder met serviceproviders werken die cookies of webbakens op uw computer  zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop je onze website gebruikt. De verkregen informatie stelt hen in staat om ons te helpen bij inhoudelijk klantgerichte reclame. Het is niet de bedoeling dat deze bedrijven enige persoonsgegevens over jou verzamelen met behulp van deze technologie.

Mag jij informatie gebruiken?

Je mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die je hebt verzameld op onze website uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens, wanneer die andere gebruiker daarvoor niet uitdrukkelijk zijn of haar toestemming voor gegeven heeft. Wij kunnen berichten die via onze website worden verstuurd blokkeren om de verspreiding van spam tegen te gaan.

WIJZIGEN EN VERWIJDEREN

Je kunt jouw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op onze website of het door ons laten wijzigen of verwijderen. Als wij daarvoor een handeling moeten verrichten, dan kan het zijn dat wij hiervoor kosten in rekening brengen. Wij kunnen het bekijken, wijzigen of verwijderen weigeren als wij vermoeden dat dit in strijd is met de ”wet bescherming persoonsgegevens” of als wij vermoeden dat het strijdig is met legitieme verzoeken van overheidswegen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

BEVEILIGING

Wij doen ons best om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en nemen diverse technische- en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging). Dit met het doel verlies of tegen enige vorm van niet geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Tot slot

Het staat ons, Sherpa Reizen B.V., vrij om dit beleid te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden je aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Voor vragen over dit beleid kun je uiteraard contact met ons opnemen.